Zajęcia dodatkowe

Prowadzone są zajęcia logopedyczne z dziećmi z wadami wymowy oraz zajęcia rewalidacyjne według zaleceń z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z dziećmi, które posiadają orzeczenia o kształceniu specjalnym.

    Brak dokumentów do wyświetlenia.