Opłaty

UWAGA RODZICE!!! 

 Od 1 września odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu, oraz opłaty dodatkowe należy dokonać w placówce przedszkola u Pani intendentki do dnia 15-go każdego miesiąca. 

Za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową rodzice płacą 1.00 zł
Podstawa programowa w naszym przedszkolu obowiązuje od godz. 7.30 do godz. 12.30
Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi 7.00 zł ustalona została na podstawie sporządzonej kalkulacji, która uwzględnia normy żywieniowe oraz poziom cen produktów niezbędnych do przygotowania posiłków.
 
DZIĘKUJĘ
Krystyna Wojtowicz