Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

 1. Dyrekcja
 2. Dyrektor - mgr Danuta Kosturska - nauczyciel dyplomowany
  Z-ca Dyrektora - mgr Mariola Milewska - nauczyciel dyplomowany

 3. Wychowawcy
 4. Grupa I
 5. Ewelina Langenfeld - wychowawca grupy
  Iwona Radwańska - wychowawca grupy
  Kamila Gac - wychowawca grupy
  Jolanta Łagożny - język angielski 
  Anita Wach - pomoc nauczyciela
  Edyta Kozimor - pomoc

 6. Grupa II
 7. Beata Góra - wychowawca grupy
  Mariola Milewska - wychowawca grupy
  Iwona Radwańska - wychowawca grupy
  Aneta Sobkowicz - nauczyciel wspomagający
  Jolanta Łagożny - język angielski
  Urszula Kwiatkowska - pomoc nauczyciela
  Alicja Gratkowska - pomoc

 8. Grupa III
 9. Katarzyna Bentkowska - wychowawca grupy
  Joanna Wielgosz - wychowawca grupy
  Kamila Gac - wychowawca grupy
  Jolanta Łagożny - język angielski
  Krystyna Bosek - pomoc nauczyciela
  Renata Prorok - pomoc

 10. Grupa IV
 11. Bernadetta Kurosz - wychowawca grupy
  Joanna Wielgosz - wychowawca grupy
  Józefa Bańczak - wychowawca grupy
  Jolanta Łagożny - język angielski
  ks. Jakub Kaszowski - religia
  Anna Wojtuszewska - pomoc

 12. Grupa V
 13. Bożena Lewicka - wychowawca grupy
  Józefa Bańczak - wychowawca grupy
  Jolanta Łagożny - język angielski
  ks. Jakub Kaszowski - religia
  Ewa Kochanowska - pomoc

 14. Grupa VI
 15. Anna Ambicka - wychowawca grupy
  Janina Pacławska - wychowawca grupy
  Aneta Tyczka - nauczyciel wspomagający
  Jolanta Łagożny - język angielski
  ks. Jakub Kaszowski - religia
  Barbara Sobkowicz - pomoc

 16. Grupa VII
 17. Irena Antonowicz - wychowawca grupy
  Elżbieta Kopczyk - wychowawca grupy
  Marta Kapcia - nauczyciel wspomagający
  Jolanta Łagożny - język angielski
  ks. Jakub Kaszowski - religia
  Teresa Makar - pomoc

 18. Zajęcia dodatkowe
 19. Krystyna Chrobaczyńska - logopeda
  Grażyna Adamiak - pedagog

 20. Grupa VIII
 21. Monika Dziedzic - wychowawca grupy
  Kamila Gac - wychowawca grupy
  Danuta Kosturska - wychowawca grupy
  Jolanta Łagożny - język angielski
  ks. Jakub Kaszowski - religia
  Małgorzata Rymarowicz - pomoc nauczyciela