OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice!
Nauczyciele naszego przedszkola przystąpili do bezterminowego strajku pracowników oświaty.
W związku z powyższym nie będą realizowane zajęcia dydaktyczne.
Dzieciom, które w tych dniach przyjdą do przedszkola zapewniamy opiekę.
O wszelkich zmianach będziemy informować poprzez stronę internetową przedszkola.
                                                                   Z poważaniem!
                                                                                        Mariola Milewska
                                                                                        Dyrektor
                                                                                        Samorządowego Przedszkola 
                                                                                        Publicznego nr 4 w Sanoku