19.04.2019 Ogłoszenie

Szanowni Rodzice.
Informuję, że z dniem 20 kwietnia 2019 r. Komitet Strajkowy Samorządowego Przedszkola Publicznego nr w Sanoku podjął decyzję o zawieszeniu strajku do odwołania.
W związku z powyższym od dnia 23 kwietnia 2019 r. zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze będą odbywać się zgodnie z planem.
Z poważaniem
Mariola Milewska
Dyrektor
Samorządowego Przedszkola
Publicznego nr 4 w Sanoku